BUDE LETOS DOKONČENA KANALIZACE; NÁMĚSTÍ ?

Na posledním prosincovém zastupitelstvu, které se konalo dne 11.12.2013, byla mnou vznesena interpelace :

   ,,V ČEM JE VLASTNĚ SMLOUVA MEZI MĚSTEM ORLOVÁ  A FA SUBTERRA   

Š P A T N Á ? ‘‘

Po měsíci, na den přesně, mi bylo zodpovězeno.  Je to přesně to, co jsme tak s napětím očekávali.

Z ODPOVĚDI  JASNĚ  VYPLÝVÁ, ŽE SMLOUVA  MEZI MĚSTEM ORLOVÁ A JIŽ ZMIŇOVANOU SUBTERROU,

JE STANDARDNÍ SMLOUVOU,

KTERÁ  SE  NA  PODOBNÉ ZAKÁZKY UZAVÍRÁ.

Co mne k této interpelaci vedlo? Po loňské výměně vedení Města Orlová, nastala situace, kdy nové vedení města Orlová, v čele s novým starostou Dr. J. Kučou (ČSSD) a  místostarostou Sliwkou (ODS) a Šajarem (TOP 09), začalo na shromážděních občanů, např. v Zimném Dole, na jednáních zastupitelstva Města Orlová, tvrdit, že za celou vzniklou situaci, může odvolané vedení města. Dokonce to byl jeden z hlavních důvodů odvolaní tzv. starého vedení (19.6.2013) v čele se starostou MUDr. Michalíkem také z ČSSD. Takto to bylo prezentováno v mediích. Nyní město v čele se starostou Dr. Kučou v odpovědi na mojí interpelaci  samo přiznává, že smlouva je standardní,  uzavřená v souladu se zákonem tak, jak už bylo jednou zmíněno. Kde je tedy problém? Problém dle mého názoru a nejsem sám, tkví v trestuhodné neschopnosti vedení města prosadit plnění této smlouvy vůči fa Subterra. Touto odpovědí, padla poslední výmluva vedení města Orlová a v plném důsledku se ukazuje neschopnost.

Asi jsem uhodil hřebíček na hlavičku, protože  kvůli mé interpelaci byla dokonce svolána mimořádná Rada města Orlová, kde jsem byl sice pozván, ale nezúčastnil jsem se ji, nebyla mi totiž před jednáním této RM doručena žádná odpověď, žádný materiál k tomuto jednání, o kterém bych mohl na této RM diskutovat. Údajně mi mělo být odpovězeno ústně. Jestli se pozastavujete nad tím, že se takto neřeší interpelace, tzn. pozváním tazatele interpelace na jednání RM, máte pravdu, takto se to neřeší, ale vždy je něco někdy poprvé. Asi jsem průkopník. Kde je ta pověstná transparentnost v jednáních, jak všude tito lidé proklamují. I tento fakt jasně ukazuje na neschopnost vedení města Orlová v čele se starostou Dr. Kučou řešit tento závažný problém, kterým bezesporu kanalizace je.

A není to jenom kanalizace. Byla promarněná šance začít s výstavbou nového náměstí. Propadla totiž některá povolení, která mají omezenou platnost. Tímto otálením (neschopností) jsme se vrátili do měsíce května minulého roku, jelikož odvoláním vedení města v měsíci červnu minulého roku se tyto akce zastavily. Další naprosto zbytečná akce typu personálního auditu na MÚ za cca 1,5 mil. Kč. Naprosto nekoncepční projekt pro parkování na 5. etapě, kdy má přibýt cca 80 nereálných parkovacích míst, v situaci kdy byl novým vedením zamítnut již hotový projekt na parkovací objekt.  Samozřejmě město muselo firmě, která tento projekt dělala, zaplatit. A tak bychom mohli pokračovat do nekonečna. Schválně nezmiňuji osobní rozepře nových radních, vedení města, v situaci kdy město lítá od jednoho problému k druhému, se odvolávají na jednáních ZM. Porušování zákonů (vyhrožování úředníkům), překračování nebo dokonce zneužívání pravomocí některých radních se stává obvyklým jevem.

Jsem realista a je mi jasné, že vedení města nikdy nepřizná, že se mýlilo, a že občanům a nám zastupitelům vlastně lhali, když tvrdili, že je smlouva špatná a proto se kanalizace nehýbe. Ale to už je v lidech, co rozhodují o našem městě. Jediné pozitivum je, že takto vládnout (škodit) už budou jen krátce, ono volby se blíží.

 

                   Petr Koláček

                   Zastupitel KSČM

 
 
 
 
TOPlist